ToplifikacijaPhotoshop

Aktuelno!
 
PROGRAM POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Program poslovanja za 2019. godinu možete preuzeti sa sledećih linkova:
Program poslovanja za 2019. godinu (I deo) sa linka
Program poslovanja za 2019. godinu (I deo) sa linka.
Aktuelno!
 
IZVEŠTAJ O RADU ZA 2018. GODINU

Izveštaj o radu za 2018. godinu možete preuzeti sa sledećeg linka.
Aktuelno!
 
CENE GREJANJA OD 01.01.2019. GODINE

Cena grejanja u Sremskoj Mitrovici od 01.01.2019. godine biće veća za 17,5%.

2012. godine u Sremskoj Mitrovici je urađena velika investicija a to je izgradnja kotla na bio masu snage 18 mw. Cilj je bio da se koliko je to moguće amortizuju Česta povećanja cene gasa i mazuta koji su bili osnovni energenti za proizvodnju toplotne energije. U tome se i uspelo. Da nije bilo te investicije cena grejanja bi se menjala svake godine.

Od 01. Januara 2017 godine od kad su trenutno važeće cene grejanja, cena gasa je za daljinske sisteme grejanja povećana za preko 30%. Cena električne energije je povećana za 15%.

Kotlarnice u naselju Stari Most, KPD, Stevan Sremac i zgrada u ulici Vojvode Stepe kao energent koriste gas. To čini 20% ukupne potrošnje energenata. Preostalu količinu energenata za grejanje grada čini 10% gasa i 70% biomase. Kada bi 100% koristili kao energent gas cena grejanja bi po metodolgiji za određivanje cena grejanja, koju je propisala Vlada Republike Srbije,trebalo da se poveća za preko 30%. Zbog činjenice da koristimo biomasu kao energent u procentu od 70% za proizvodnju toplotne energije doneta je odluka da grejanje od 01.01.2019 godine poskupi za 17,5% a ne za 30%. Tu se vide benefiti izgradnje kotla na biomasu. Uspevamo da ublažimo česta povećanja cene gasa i mazuta i kada moramo da povećamo cenu to povećanje bude u manjem procentu u odnosu na povećanje koje bi bilo po metodologiji za određivanje cene toplotne energije.

Nove cene grejanja su:
Stambeni prostor varijabilni deo: 6,80 din/kWh
Poslovni prostor varijabilni deo: 8,50 din/kWh
Stambeni prostor fiksni deo: 39,95 din/mZ/mesečno
Poslovni prostor fiksni deo: 58,68 din/mZ/mesečno
Stambeni prostor po m2: 109,78 din/mZ/mesečno
Poslovni prostor po m2: 137,23 din/mZ/mesečno


Cene su bez PDV—a.
Aktuelno!
 
SERVISNA INFORMACIJA

JKP „TOPLIFIKACIJA" Sremska Mitrovica obaveštava korisnike daljinskog sistema grejanja da zahteve za iskljucenje mogu podnositi zakljucno sa 31. 08. 2018. godine. Zahtevi koji se podnesu posle tog datuma nece se razmatrati i nece biti dozvoljeno iskljucenje. Od 01.09.2018. godine JKP "Toplifikacija Sremska Mitrovica, počinje završne pripreme za nastupajucu grejnu sezonu. To podrazumeva dopunu sistema vodom, regulisanje protoka, baždarenje sistema, kao i sve druge radnje koje su neophodne kako bi grejna sezona počela na vreme.
Aktuelno!
 
PROGRAM POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Program poslovanja za 2018. godinu možete preuzeti sa linka.
NAJNOVIJE NA SAJTU!
 
IZVEŠTAJ O RADU ZA 2017. GODINU

Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju JKP „TOPLIFIKACIJA" Sremska Mitrovica za 2017. godinu možete preuzeti klikom na sledeći link.
Aktuelno!
 
SERVISNA INFORMACIJA

JKP „TOPLIFIKACIJA" Sremska Mitrovica obaveštava korisnike daljinskog sistema grejanja da zahteve za iskljucenje mogu podnositi zakljucno sa 31. 08. 2017. godine. Zahtevi koji se podnesu posle tog datuma nece se razmatrati i nece biti dozvoljeno iskljucenje. Od 01.09.2017. godine JKP "Toplifikacija Sremska Mitrovica, počinje završne pripreme za nastupajucu grejnu sezonu. To podrazumeva dopunu sistema vodom, regulisanje protoka, baždarenje sistema, kao i sve druge radnje koje su neophodne kako bi grejna sezona počela na vreme.
NAJNOVIJE NA SAJTU!
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za JN br. 02/2017 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 01/2017. preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
JAVNA NABAVKA - Građevinski radovi na sanaciji toplovoda JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 02/2017  
Konkursna dokumentacija za JN br. 02/2017 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 02/2017 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
JAVNA NABAVKA - Benzin i TNG JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Odluka o dodeli JN br. 01/2017. preuzmi zahtev
Pitanja i odgovori u vezi sa JN br. 01/2017. preuzmi zahtev
Izmena konkursne dokumentacije za JN br. 01/2017. preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
   
JAVNA NABAVKA - Benzin i TNG JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 01/2017  
Konkursna dokumentacija za JN br. 01/2017 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 01/2017 preuzmi zahtev
   
Aktuelno!
 
SERVISNA INFORMACIJA

JKP „TOPLIFIKACIJA" Sremska Mitrovica obaveštava korisnike daljinskog sistema grejanja da zahteve za iskljucenje mogu podnositi zakljucno sa 31. 08. 2016. godine. Zahtevi koji se podnesu posle tog datuma nece se razmatrati i nece biti dozvoljeno iskljucenje. Od 01.09.2016. godine JKP "Toplifikacija Sremska Mitrovica, počinje završne pripreme za nastupajucu grejnu sezonu. To podrazumeva dopunu sistema vodom, regulisanje protoka, baždarenje sistema, kao i sve druge radnje koje su neophodne kako bi grejna sezona počela na vreme.
NAJNOVIJE NA SAJTU!
   
JAVNA NABAVKA - Materijal i oprema za izradu toplovodnog priključka za sportsku dvoranu-bazen u naselju „Sportski centar“ u Sremskoj Mitrovici OTVORENI POSTUPAK
Javna nabavka broj 17/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 17/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 17/2016 preuzmi zahtev
   
JAVNA NABAVKA - Sanacija kanalizacije u podstanici Stari šor OTVORENI POSTUPAK
Javna nabavka broj 13/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 13/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 13/2016 preuzmi zahtev
   
JAVNA NABAVKA - Izrada projektne dokumentacije - izrada projekta za izvođenje rekonstrukcije poslovnog prostora radionce na adresi „Stevana Sremca 4b“ na k.p.5106/1 k.o. Sremska Mitrovica - PARTIJA V JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 09-5/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 09-5/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 09-5/2016 preuzmi zahtev
NAJNOVIJE NA SAJTU!
Odluka o dodeli ugovora za JN br. 03/2016 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
Pitanja i odgovori u vezi sa JN br. 03/2016-2 preuzmi zahtev
Izmena u vezi sa JN br 03/2016 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
Pitanja i odgovori u vezi sa JN br. 03/2016 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
Odluka o dodeli JN br. 04/2016 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Materijal i radovi na zameni toplovoda u naselju KPD JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 03/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 03/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 03/2016 preuzmi zahtev
NAJNOVIJE NA SAJTU!
JAVNA NABAVKA - Adaptacija-modernizacija toplotnih podstanica OTVORENI POSTUPAK
Javna nabavka broj 11/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 11/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 11/2016 preuzmi zahtev
NAJNOVIJE NA SAJTU!
Odluka o dodeli ugovora za JN br. 02/2016 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
Izmena za JN br. 04/2016 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
JAVNA NABAVKA - Gasni gorionik "Stevan Sremac" JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 04/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 04/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 04/2016 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Nabavka merila toplote JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 02/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 02/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 02/2016 preuzmi zahtev
NAJNOVIJE NA SAJTU!
Odluka o dodeli ugovora za JN br. 09-4/2016 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
Pitanja i odgovori za JN br. 06/2016 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
JAVNA NABAVKA - Materijal za elektro održavanje JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 06/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 06/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 06/2016 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
JAVNA NABAVKA - Modernizacija izmenjivačke stanice JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 10/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 10/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 10/2016 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
JAVNA NABAVKA - Izrada tehničke dokumentacije sa kontrolnim proračunom čvrstoće za opremu pod pritiskom - potisni kolektor - izmenjivačka stanica - partija IV JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 09-4/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 09-4/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 09-4/2016 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 09-1/2016 preuzmi zahtev
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 09-2/2016 preuzmi zahtev
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 09-3/2016 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
JAVNA NABAVKA - Izrada prоjektne dokumentacije - izrada idejnоg projekta rekоnstrukcije pоslоvnоg prоstоra radiоnice na adresi „Stevana Sremca 4b“ na k.p.5106/1 k.p. Sremska Mitrоvica - PARTIJA III JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 09-3/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 09-3/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 09-3/2016 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Izrada projektne dokumentacije - izrada idejnog projekta rekonstrukcije toplotne podstanice u poslovnom objektu na adresi Kralja Petra Prvog 2 u Sremskoj Mitrovici – PARTIJA II JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 09-2/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 09-2/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 09-2/2016 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Izrada projektne dokumentacije - izrada idejnog projekta rekonstrukcije/izgradnje toplovoda u stambenom naselju "KPD" Partija I JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 09-1/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 09-1/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 09-1/2016 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
Pravilnik o bližem uređenju postupka javne nabavke preuzmi zahtev
Odluka o izmeni ugovora za JN br 14/2016 preuzmi zahtev
Odluka o izmeni ugovora za JN br. 16/2015 preuzmi zahtev
Odluka o izmeni ugovora za JN br. 07/2015 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
JAVNA NABAVKA - Materijal za izradu centralnog grejanja u komandnoj sobi kotlarnice "Stari most" JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 08/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 08/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 08/2016 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
JAVNA NABAVKA - Građevinski radovi na sanaciji toplovoda i toplovodnih izvora JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 14/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 14/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 14/2016 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
- Program poslovanja preduzeća za 2016. godinu preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br. 01/2016 preuzmi zahtev
Odluka o dodeli ugovora za JN br. 01/2016 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
JAVNA NABAVKA - Benzin i TNG JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 01/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 01/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 01/2016 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
Obaveštenje o primeni nove cene grejanja koja važi od 01.11.2015. preuzmi zahtev
NAJNOVIJE NA SAJTU!
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 18/2015 preuzmi zahtev
Odluka o dodeli ugovora za JN br 18/2015 preuzmi zahtev
NAJNOVIJE NA SAJTU!
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 17/2015 preuzmi zahtev
Odluka o dodeli ugovora za JN br 17/2015 preuzmi zahtev
NAJNOVIJE NA SAJTU!
 
 
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - Oprema i materijal za rekonstrukciju toplotne podstanice i izrada instalacije centralnog grejanja u poslovnom objektu Zmaj Jovina 26

II izmena Konkursne dokumentacije za JN br. 18/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
I izmena Konkursne dokumentacije za JN br. 18/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Konkursnu dokumentaciju za JN br. 18/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 18/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
NAJNOVIJE NA SAJTU!
 
 
JAVNA NABAVKA - Građevinski radovi, Ograda Stari most

Konkursnu dokumentaciju za JN br. 17/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 17/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Aktuelno!
 
SERVISNA INFORMACIJA

JKP „TOPLIFIKACIJA" Sremska Mitrovica obaveštava korisnike daljinskog sistema grejanja da zahteve za iskljucenje mogu podnositi zakljucno sa 31. 08. 2015. godine. Zahtevi koji se podnesu posle tog datuma nece se razmatrati i nece biti dozvoljeno iskljucenje. Od 05.09.2015. godine JKP"Toplifikacija Sremska Mitrovica, pocinje zavrsne pripreme za nastupajucu grejnu sezonu. To podrazumeva dopunu sistema vodom, regulisanje protoka, baždarenje sistema, kao i sve druge radnje koje su neophodne kako bi grejna sezona počela na vreme.
NAJNOVIJE NA SAJTU!
 
 
JAVNA NABAVKA - Rekonstrukcija tavanskog prostora, objekat Zmaj Jovina 26

Konkursnu dokumentaciju za JN br. 16/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 16/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
NAJNOVIJE NA SAJTU!
 
 
OBAVEŠTENJE! - Pitanja i odgovori u vezi sa JN 12/2015 i JN 15/2015

Pitanja i odgovore u vezi sa JN br. 15/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Pitanja i odgovore u vezi sa JN br. 12/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
NAJNOVIJE NA SAJTU!
 
 
JAVNA NABAVKA - Kuglasta slavina DN400

Konkursnu dokumentaciju za JN br. 15/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 15/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
NAJNOVIJE NA SAJTU!
 
 
JAVNA NABAVKA - HTZ oprema

Konkursnu dokumentaciju za JN br. 08/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 08/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
NAJNOVIJE NA SAJTU!
 
 
JAVNA NABAVKA - Merila toplote

Izmena Konkursne dokumentaciju za JN br. 12/2015 koju možete preuzeti sa sledećeg linka
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda/prijava za JN br. 12/2015 koga možete preuzeti sa sledećeg linka
NAJNOVIJE NA SAJTU!
 
 
OBAVEŠTENJA!

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br. 10/2015 - Overavanje merila toplote, možete preuzeti sa sledećeg linka i
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava u JN br. 11/2015 - Materijal za mašinsko održavanje, možete preuzeti sa sledećeg linka
NAJNOVIJE NA SAJTU!
 
 
JAVNA NABAVKA - Materijal za sanaciju toplovoda

Konkursnu dokumentaciju za JN br. 13/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 13/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
NAJNOVIJE NA SAJTU!
 
 
JAVNA NABAVKA - Merila toplote

Konkursnu dokumentaciju za JN br. 12/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 12/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
NAJNOVIJE NA SAJTU!
 
 
JAVNA NABAVKA - Kotlovske jedinice

Konkursnu dokumentaciju za JN br. 09/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 09/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
NAJNOVIJE NA SAJTU!
 
 
JAVNA NABAVKA - Overavanje merila toplote

Konkursnu dokumentaciju za JN br. 10/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 10/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
NAJNOVIJE NA SAJTU!
 
 
JAVNA NABAVKA - Materijal za mašinsko održavanje

Konkursnu dokumentaciju za JN br. 11/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 11/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
NAJNOVIJE NA SAJTU!
 
 
JAVNA NABAVKA - Materijal za elektro održavanje

Konkursnu dokumentaciju za JN br. 05/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 05/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
NAJNOVIJE NA SAJTU!
 
 
JAVNA NABAVKA - Adaptacija - modernizacija toplotnih podstanica

Konkursnu dokumentaciju za JN br. 07/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 07/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
NAJNOVIJE NA SAJTU!
 
 
JAVNA NABAVKA - Izmenjivači toplote

Konkursnu dokumentaciju za JN br. 03/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 03/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Aktuelno!
 
 
JAVNA NABAVKA - Rekonstrukcija tavanskog prostora, objekat Zmaj Jovina 26

Konkursnu dokumentaciju za JN br. 02/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 02/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Aktuelno!
 
 
JAVNA NABAVKA - Nabavka putničkog vozila

Konkursnu dokumentaciju za JN br. 06/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 06/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Aktuelno!
 
 
JAVNA NABAVKA - Benzin i TNG

Konkursnu dokumentaciju za JN br. 04/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 04/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Aktuelno!
 
 
JAVNA NABAVKA - Nabavka mehanizama za zaštitu šahtnih poklopaca

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br. 01/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Konkursnu dokumentaciju za JN br. 01/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 01/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Aktuelno!
 
PROGRAM POSLOVANJA ZA 2015. GODINU

Plan poslovanja za 205. godinu možete preuzeti sa sledećeg linka.
Aktuelno!
 
TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN TOPLOTNE ENERGIJE ZA TARIFNE KUPCE

Gradsko veće Grada Sremska MItrovica na svojoj 58. sednici održanoj 22. 10. 2014. godine donelo je Tarifni sistem za obračun toplotne energije za tarifne kupce. Ovaj dokument možete preuzeti klikom na sledeći link.

Web programming & web design by AG