ToplifikacijaPhotoshop

Javne nabavke
Sa ove stranice možete pogledati i preuzeti potrebna dokumenta klikom na ikonicu pored njih. Dokumenta su u PDF ili DOC formatu.  
   
Pravilnik o bližem uređenju postupka javne nabavke preuzmi zahtev
   
JAVNA NABAVKA - Građevinski radovi na sanaciji toplovoda JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 02/2017  
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za JN br. 02/2017 preuzmi zahtev
Konkursna dokumentacija za JN br. 02/2017 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 02/2017 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Benzin i TNG JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 01/2017  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 01/2017. preuzmi zahtev
Odluka o dodeli JN br. 01/2017. preuzmi zahtev
Pitanja i odgovori u vezi sa JN br. 01/2017. preuzmi zahtev
Izmena konkursne dokumentacije za JN br. 01/2017. preuzmi zahtev
Konkursna dokumentacija za JN br. 01/2017 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 01/2017 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Materijal i oprema za izradu toplovodnog priključka za sportsku dvoranu-bazen u naselju „Sportski centar“ u Sremskoj Mitrovici OTVORENI POSTUPAK
Javna nabavka broj 17/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 17/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 17/2016 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Građevinski radovi na sanaciji toplovoda i toplovodnih izvora JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 14/2016  
Odluka o izmeni ugovora za JN br 14/2016 preuzmi zahtev
Konkursna dokumentacija za JN br. 14/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 14/2016 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Sanacija kanalizacije u podstanici Stari šor OTVORENI POSTUPAK
Javna nabavka broj 13/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 13/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 13/2016 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Adaptacija-modernizacija toplotnih podstanica OTVORENI POSTUPAK
Javna nabavka broj 11/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 11/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 11/2016 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Modernizacija izmenjivačke stanice JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 10/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 10/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 10/2016 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Izrada projektne dokumentacije - izrada projekta za izvođenje rekonstrukcije poslovnog prostora radionce na adresi „Stevana Sremca 4b“ na k.p.5106/1 k.o. Sremska Mitrovica - PARTIJA V JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 09-5/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 09-5/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 09-5/2016 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Izrada tehničke dokumentacije sa kontrolnim proračunom čvrstoće za opremu pod pritiskom - potisni kolektor - izmenjivačka stanica - partija IV JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 09-4/2016  
Odluka o dodeli ugovora za JN br. 09-4/2016 preuzmi zahtev
Konkursna dokumentacija za JN br. 09-4/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 09-4/2016 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Izrada prоjektne dokumentacije - izrada idejnоg projekta rekоnstrukcije pоslоvnоg prоstоra radiоnice na adresi „Stevana Sremca 4b“ na k.p.5106/1 k.p. Sremska Mitrоvica - PARTIJA III JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 09-3/2016  
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 09-3/2016 preuzmi zahtev
Konkursna dokumentacija za JN br. 09-3/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 09-3/2016 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Izrada projektne dokumentacije - izrada idejnog projekta rekonstrukcije toplotne podstanice u poslovnom objektu na adresi Kralja Petra Prvog 2 u Sremskoj Mitrovici – PARTIJA II JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 09-2/2016  
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 09-2/2016 preuzmi zahtev
Konkursna dokumentacija za JN br. 09-2/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 09-2/2016 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Izrada projektne dokumentacije - izrada idejnog projekta rekonstrukcije/izgradnje toplovoda u stambenom naselju "KPD" Partija I JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 09-1/2016  
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 09-1/2016 preuzmi zahtev
Konkursna dokumentacija za JN br. 09-1/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 09-1/2016 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Materijal za izradu centralnog grejanja u komandnoj sobi kotlarnice "Stari most" JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 08/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 08/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 08/2016 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Materijal za elektro održavanje JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 06/2016  
Pitanja i odgovori u vezi sa JN br. 06/2016 preuzmi zahtev
Konkursna dokumentacija za JN br. 06/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 06/2016 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Gasni gorionik "Stevan Sremac" JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 04/2016  
Odluka o dodeli JN br. 04/2016 preuzmi zahtev
Izmena za JN br. 04/2016 preuzmi zahtev
Konkursna dokumentacija za JN br. 04/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 04/2016 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Materijal i radovi na zameni toplovoda u naselju KPD JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 03/2016  
Odluka o dodeli ugovora za JN br. 03/2016 preuzmi zahtev
Pitanja i odgovori u vezi sa JN br. 03/2016 - 2 preuzmi zahtev
Izmena u vezi sa JN br. 03/2016 preuzmi zahtev
Pitanja i odgovori u vezi sa JN br. 03/2016 preuzmi zahtev
Konkursna dokumentacija za JN br. 03/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 03/2016 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Nabavka merila toplote JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 02/2016  
Odluka o dodeli ugovora za JN 02/2016 preuzmi zahtev
Konkursna dokumentacija za JN br. 02/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 02/2016 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Benzin i TNG JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 01/2016  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br. 01/2016 preuzmi zahtev
Odluka o dodeli ugovora za JN br. 01/2016 preuzmi zahtev
Konkursna dokumentacija za JN br. 01/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 01/2016 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Oprema i materijal za rekonstrukciju toplotne podstanice i izrada instalacije centralnog grejanja u poslovnom objektu Zmaj Jovina 26 JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 18/2015  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 18/2015 preuzmi zahtev
Odluka o dodeli ugovora za JN br 18/2015 preuzmi zahtev
II izmena Konkursne dokumentacije za JN br. 18/2015 preuzmi zahtev
I izmena Konkursne dokumentacije za JN br. 18/2015 preuzmi zahtev
Konkursna dokumentacija za JN br. 18/2015 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 18/2015 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Građevinski radovi, Ograda Stari most JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 17/2015  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 17/2015 preuzmi zahtev
Odluka o dodeli ugovora za JN br 17/2015 preuzmi zahtev
Konkursna dokumentacija za JN br. 17/2015 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 17/2015 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Rekonstrukcija tavanskog prostora, objekat Zmaj Jovina 26 JAVNA NABAVKA
Javna nabavka broj 16/2015  
Odluka o izmeni ugovora za JN br. 16/2015 preuzmi zahtev
Konkursna dokumentacija za JN br. 16/2015 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 16/2015 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Kuglasta slavina DN400 JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 15/2015  
Pitanja i odgovori u vezi sa JN br. 15/2015 preuzmi zahtev
Konkursna dokumentacija za JN br. 15/2015 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 15/2015 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Materijal za sanaciju toplovoda JAVNA NABAVKA
Javna nabavka broj 13/2015  
Konkursna dokumentacija za JN br. 13/2015 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 13/2015 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Merila toplote JAVNA NABAVKA
Javna nabavka broj 12/2015  
Pitanja i odgovori u vezi sa JN br. 12/2015 preuzmi zahtev
Izmena konkursne dokumentacije za JN br. 12/2015 preuzmi zahtev
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda/prijava za JN br. 12/2015 preuzmi zahtev
Konkursna dokumentacija za JN br. 12/2015 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 12/2015 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Materijal za mašinsko održavanje JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 11/2015  
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava preuzmi zahtev
Konkursna dokumentacija za JN br. 11/2015 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 11/2015 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Overavanje merila toplote JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 10/2015  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br. 10/2015 preuzmi zahtev
Konkursna dokumentacija za JN br. 10/2015 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 10/2015 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Kotlovske jedinice JAVNA NABAVKA
Javna nabavka broj 09/2015  
Konkursna dokumentacija za JN br. 09/2015 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 09/2015 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - HTZ oprema JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 08/2015  
Konkursna dokumentacija za JN br. 08/2015 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 08/2015 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Adaptacija - modernizacija toplotnih podstanica JAVNA NABAVKA
Javna nabavka broj 07/2015  
Odluka o izmeni ugovora za JN br. 07/2015 preuzmi zahtev
Konkursna dokumentacija za JN br. 07/2015 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 07/2015 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Nabavka putničkog vozila JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 06/2015  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 06/2015 preuzmi zahtev
Konkursna dokumentacija za JN br. 06/2015 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 06/2015 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Materijal za elektro održavanje JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 05/2015  
Konkursna dokumentacija za JN br. 05/2015 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 05/2015 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Benzin i TNG JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 04/2015  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 04/2015 preuzmi zahtev
Konkursna dokumentacija za JN br. 04/2015 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 04/2015 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Izmenjivači toplote JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 03/2015  
Konkursna dokumentacija za JN br. 03/2015 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 03/2015 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Rekonstrukcija tavanskog prostora, objekat Zmaj Jovina 26 JAVNA NABAVKA
Javna nabavka broj 02/2015  
Pitanje 01 u vezi sa JN br. 02/2015. preuzmi zahtev
Izmena 01 konkursne dokumentacije za JN br. 02/2015 preuzmi zahtev
Konkursna dokumentacija za JN br. 02/2015 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 02/2015 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Nabavka mehanizama za zaštitu šahtnih poklopaca JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 01/2015  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 01/2015 preuzmi zahtev
Konkursna dokumentacija za JN br. 01/2015 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 01/2015 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Građevinski radovi na sanaciji toplovoda JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 18/2014  
Konkursna dokumentacija za JN br. 18/2014 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 18/2014 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Kombinovani gorionik za toplovodni kotao 500KW JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 17/2014  
Konkursna dokumentacija za JN br. 17/2014 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 17/2014 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Nabavka merila toplote JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 16/2014  
Konkursna dokumentacija za JN br. 16/2014 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 16/2014 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Nabavka opreme za kondicioniranje vode u toplovodnim sistemima JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 14/2014  
Pitanja i odgovori u vezi sa JN br. 14/2014 preuzmi zahtev
Izmena br 1. Konkursne dokumentacije za JN br 14/2014 preuzmi zahtev
Konkursna dokumentacija za JN br. 14/2014 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 14/2014 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Baždarenje merila toplote - Partija II JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 13-1/2014  
Konkursna dokumentacija za JN br. 13-1/2014 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 13-1/2014 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Baždarenje merila toplote - Partija I JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 13/2014  
Konkursna dokumentacija za JN br. 13/2014 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 13/2014 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Nabavka toplovodnog kotla JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 12/2014  
Pitanja i odgovori u vezi sa JN br. 12/2015 preuzmi zahtev
Konkursna dokumentacija za JN br. 12/2014 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 12/2014 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Modernizacija toplotnih podstanica OTVORENI POSTUPAK
Javna nabavka broj 11/2014  
Konkursna dokumentacija za JN br. 11/2014 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 11/2014 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Materijal za sanaciju toplovoda - predizolovane cevi i predizolovani elementi POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 09/2014  
Konkursna dokumentacija za JN br. 09/2014 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 09/2014 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Projekat modernizacije izmenjivačke stanice POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 08-2/2014  
Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda za JN br. 08-2/2014 preuzmi zahtev
Izmena konkursne dokumentacije za JN br. 08-2/2014 preuzmi zahtev
Konkursna dokumentacija za JN br. 08-2/2014 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 08-2/2014 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Projekat modernizacije izmenjivačke stanice POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 08-1/2014  
Konkursna dokumentacija za JN br. 08-1/2014 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 08-1/2014 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Projekat modernizacije izmenjivačke stanice POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 08/2014  
Konkursna dokumentacija za JN br. 08/2014 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 08/2014 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Rezervni delovi i materijal za mašinsko održavanje POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 07-1/2014  
Konkursna dokumentacija za JN br. 07-1/2014 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 07-1/2014 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Rezervni delovi i materijal za mašinsko održavanje POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 07/2014  
Odgovori na pitanja za JN 07/2014 preuzmi zahtev
Konkursna dokumentacija za JN br. 07/2014 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 07/2014 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Benzin i TNG POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 06/2014  
Konkursna dokumentacija za JN br. 06/2014 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 06/2014 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Izgradnja gasne kotlarnice u naselju Stari most OTVORENI POSTUPAK
Javna nabavka broj 05/2014  
Pitanje i odgovori u vezi JN 05/2014 - 4 preuzmi zahtev
Pitanje i odgovori u vezi JN 05/2014 - 3 preuzmi zahtev
Pitanje i odgovori u vezi JN 05/2014 - 2 preuzmi zahtev
Pitanje i odgovori u vezi JN 05/2014 - 1 preuzmi zahtev
Izmena konkursne dokumentacije za JN 05/2014 preuzmi zahtev
Konkursna dokumentacija za JN br. 05/2014 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 05/2014 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Materijal za elektro održavanje POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 04/2014  
Konkursna dokumentacija za JN br. 04/2014 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 04/2014 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Pločasti izmenjivači toplote OTVORENI POSTUPAK
Javna nabavka broj 03/2014  
Konkursna dokumentacija za JN br. 03/2014 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 03/2014 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Nabavka, isporuka i ugradnja sistema za zaštitu šahtnih poklopaca od krađe POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 02/2014  
Konkursna dokumentacija za JN br. 02/2014 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 02/2014 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Mazut srednji - S OTVORENI POSTUPAK
Javna nabavka broj 01/2014  
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 01/2014 preuzmi zahtev
Tenderska dokumentacija za JN br. 01/2014 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Izgradanja gasne kotlarnice u naselju „Stari most“ OTVORENI POSTUPAK
Javna nabavka broj 14/2013  
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava preuzmi zahtev
VAŽNO: IZMENE u konkursnoj dokumentaciji za JN br. 14/2013 preuzmi zahtev
VAŽNO: IZMENE u tenderskoj dokumentaciji za JN br. 14/2013 preuzmi zahtev
VAŽNO: IZMENE u tenderskoj dokumentaciji za JN br. 14/2013 preuzmi zahtev
VAŽNO: IZMENE u tenderskoj dokumentaciji za JN br. 14/2013 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br 14/2013 preuzmi zahtev
Tenderska dokumentacija za JN br. 14/2013 preuzmi zahtev
   
PRETHODNE JAVNE NABAVKE  
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabaku male vrednosti za usluge - razvrstavanje, pregled i ispitivanje opreme pod pritiskom preuzmi zahtev
Konkursna dokumentacija za javnu nababku male vrednosti za usluge - razvrstavanje, pregled i ispitivanje opreme pod pritiskom za potrebe JKP "Toplifikacija" Sremska Mitrovica preuzmi zahtev
Tehničke specifikacije oprema za koju je neophodno izvršiti razvrstavanje preuzmi zahtev
Obrazac specifikacije radova preuzmi zahtev

Web programming & web design by AG