ToplifikacijaPhotoshop

Kontakt informacije
logo
Javno komunalno preduzeće "Toplifikacija"
Preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplotne energije
Zmaj Jovina 26, 22000
Šifra delatnosti: 3530
Sremska Mitrovica
E-mail: smtoplana@ptt.rs
Telefoni: 022/610-584, 639-272
Služba za odnose sa potrošačima: 022/618-022
Fax: 022/610-579

Web programming & web design by AG