ToplifikacijaPhotoshop

Lična karta: Zlatko Beljanski

Rođen sam u Sremskoj Mitrovici 21.01.1960.godine, gde sam završio osnovnu školu i gimnaziju.
Ekonomski fakultet sam studirao u Beogradu , gde sam u septembru 1982.godine i diplomirao.
Od 11.aprila radim u Zavodu za društveno planiranje Skupštine opštine Sremska Mitrovica, kao Samostalni stručni saradnik za opšte planske poslove.
1.decembra 1988.godine sam izabran za Sekretara predsedništva OKSSRNV Sremska Mitrovica i na tom mestu radim do 30.septembra 1990.godine.
Od 1.oktobra 1990.godine do danas radim u JKP“Toplifikacija“ , prvo kao Rukovodilac finansija i računovodstva , a zatim kao Finansijski direktor.
U maju 2000.godine položio sam stručni ispit i stekao zvanje Samostalni računovođa.

 

Web programming & web design by AG