ToplifikacijaPhotoshop

Lična karta: Nikola Gvozdenović

Rođen u selu Šljivno, Banja Luka , Republika Srpska 25.08.1956.godine.
Osnovnu školu završio u Čalmi , a Gimnaziju u Sremskoj Mitrovici.
Ekonomski fakultet završio u Subotici.
Radno iskustvo stekao u TP „Vojvodina“ Sremska Mitrovica, a u JKP „Toplifikaciju došao 03.Oktobra 2012. godine na mesto pomoćnika direktora.

 

Web programming & web design by AG