ToplifikacijaPhotoshop

Lična karta
Poslovno Ime:
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE TOPLIFIKACIJA, SREMSKA MITROVICA;
Osnivač:
Skupština Grada
Osnovano:
1990. godine
Podaci osnivanja:
Datum registracije: 22.07.2005
Vreme trajanja:
Neograničeno
Sedište: Sremska Mitrovica, Zmaj Jovina 26
Naziv delatnosti: Snabdevanje parom i klimatizacija
Šifra delatnosti: 3530
Tekući račun: 330-51000404-81
160-91464-97/
205-64822-10
Broj potrošača:
3.410, odnosno 3.271 stambenih i 139 poslovnih potrošača
TPV 29.664
Struktura potrošnje:
69,57 % konzuma stambeni
30,43 % poslovni potrošači
Grejno područje:
Sremska Mitrovica
Snaga u MW:
43,9 MW- Ukupna instalisana snaga
33,3 MW- Instalisana snaga na izmenjivačkoj stanici
10,6 MW- Instalisana snaga 6 kotlovskih jedinica
Osnovni energent: Prirodni gas i mazut
Ukupna dužina mreže za distribuciju toplotne energije:
49,505 km
Ukupan broj podstanica:
207
Zakonski zastupnici
V.D. direktor
Slavko Sladojević, dipl. pravnik

Izvršni direktori
Jovan Dobrić
Zlatko Beljanski
Nikola Gvozdenović

Nadzorni odbor
Predsednik nadzornog odbora:
Zoran Jovanović. dipl. ekonomista

Član nadzornog odbora:
Ilija Milinović, dipl. pravnik

Član nadzornog odbora:
Milan Živanić, dipl. ing. mašinstva

 

Web programming & web design by AG