ToplifikacijaPhotoshop

Zahtevi
Sa ove stranice možete pogledati i preuzeti potrebna dokumenta klikom na ikonicu pored njih. Sva dokumenta su u PDF formatu. Nakon preuzimanja potrebno je da ih odštampate i čitko popunite štampanim slovima.  
   
Zahtev za ispiranje grejnih tela - obrazac IG.01 preuzmi zahtev
Zahtev za intervenciju na toplotnoj opremii - obrazac ITO.01 preuzmi zahtev
Zapisnik o izvršenom merenju površina - obrazac MP.02 preuzmi zahtev
Zapisnik o merenju površina - obrazac MP.03 preuzmi zahtev
Zahtev za izdavanje tehničkih uslova za ugradnju merila toplote - obrazac MT.01 preuzmi zahtev
Zahtev za ugradnju merila toplote - obrazac MT.02 preuzmi zahtev
Zahtev za tehnicki prijem merila toplote - obrazac MT.03 preuzmi zahtev
Zahtev za odjavu grejanja - obrazac OK.01 preuzmi zahtev
Zahtev za proveru kvaliteta grejanja - obrazac PK.01 preuzmi zahtev
Zahtev za ponovno priključenje - obrazac PP.01 preuzmi zahtev
Zahtev za izdavanje prethodne saglasnosti - obrazac PR.01 preuzmi zahtev
Zahtev za izdavanje odobrenja za prikljucenje - obrazac PR.02 preuzmi zahtev
Zahtev za interni pregled- obrazac PR.03 preuzmi zahtev
Zahtev za prikljucenje - obrazac PR.04 preuzmi zahtev
Zahtev za privremenu isporuku- obrazac PR.05 preuzmi zahtev
Zahtev za prodaju toplotne energije - obrazac PR.06 preuzmi zahtev
Prijava pocetka radova - obrazac PR.07 preuzmi zahtev
Zahtev za zamenu radijatorskih ventila - obrazac RV.01 preuzmi zahtev
Zahtev za utvrđivanje grejne površinepriključne snage - obrazac UGP.01 preuzmi zahtev

Web programming & web design by AG