SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

JKP "TOPLIFIKACIJA"

LICENCE

DEŽURNI TELEFON: 022.618.022

JKP "TOPLIFIKACIJA"

LICENCE

DEŽURNI TELEFON: 022.618.022

LICENCE

Sa ove stranice možete pogledati i preuzeti licence JKP "Toplifikacija". Sva dokumenta su u PDF formatu.

BrojDatum
310-3/2018-VI21.06.2018.Licenca za obavljanje energetske delatnosti - distribucija toplotne energije u toplanama ukupne integrisane snage 1MW ili više
310-2/2018-VI21.06.2018.Licenca za obavljanje energetske delatnosti - snabdevanje toplotnom energijom
310-5/2017-VI21.05.2018.Licenca za obavljanje energetske delatnosti - distribucija toplotne energije u toplanama ukupne integrisane snage 1MW ili više
Scroll To Top