SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Brojevi za prijavu kvarova

Obaveštavamo Vas da u slučaju potrebe za HITNOM intervencijom kvar možete prijaviti JKP “Toplifikacija” na

062-670-415 u periodu od 06:00 do 22:00 časa

NAPOMENA:
U slučaju hitnih intervencija (havarije, nekontrolisanog curenja…) možete pozvati sledeće brojeve:
022-622-678
022-670-520

Scroll To Top