SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

JKP "TOPLIFIKACIJA"

ZAHTEVI

DEŽURNI TELEFON: 022.618.022

JKP "TOPLIFIKACIJA"

ZAHTEVI

DEŽURNI TELEFON: 022.618.022

ZAHTEVI

Sa ove stranice možete pogledati i preuzeti potrebna dokumenta klikom na ikonicu pored njih. Sva dokumenta su u PDF formatu. Nakon preuzimanja potrebno je da ih odštampate i čitko popunite štampanim slovima.

Zahteve možete popuniti i online. Nakon popunjavanja potrebno je da verifikujete ispravnost podataka. Popunjen zahtev stići će na našu adresu, a potvrda o poslatom zahtevu na vašu.

Obrazac Zahteva za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje
Obrazac Zahteva za izdavanje saglasnosti na projektnu dokumentaciju
Obaveštenje o sticanju uslova za početak izgradnje toplotnog priključka i toplotne podstanice
Obrazac Zahteva za interni pregled termotehničkih instalacija i opreme
Obrazac Zahteva za izdavanje odobrenja za priključenje
Obrazac Zahteva za prikljucenje na distributini sistem
Obrazac Zahteva za privremenu isporuku toplotne energije u probnom periodu
Obrazac Zahteva za snabdevanje toplotnom energijom
Obrazac Zahteva za privremenu isporuku toplotne energije za objekat u izgradnji
Zahtev za odjavu korišćenja toplotne energije
Zahtev za ispiranje grejnih tela - obrazac IG.01
Zahtev za intervenciju na toplotnoj opremi - obrazac ITO.01
Zapisnik o izvršenom merenju površina - obrazac MP.02
Zapisnik o merenju površina - obrazac MP.03
Zahtev za izdavanje tehničkih uslova za ugradnju merila toplote - obrazac MT.01
Zahtev za ugradnju merila toplote - obrazac MT.02
Zahtev za tehnicki prijem merila toplote - obrazac MT.03
Zahtev za odjavu grejanja - obrazac OK.01
Zahtev za proveru kvaliteta grejanja - obrazac PK.01
Zahtev za ponovno priključenje - obrazac PP.01
Zahtev za izdavanje prethodne saglasnosti - obrazac PR.01
Zahtev za izdavanje odobrenja za prikljucenje - obrazac PR.02
Zahtev za interni pregled- obrazac PR.03
Zahtev za prikljucenje - obrazac PR.04
Zahtev za privremenu isporuku- obrazac PR.05
Zahtev za prodaju toplotne energije - obrazac PR.06
Prijava pocetka radova - obrazac PR.07
Zahtev za zamenu radijatorskih ventila - obrazac RV.01
Zahtev za utvrđivanje grejne površine priključne snage - obrazac UGP.01
Scroll To Top