SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

DOBRODOŠLI

JKP "TOPLIFIKACIJA"

SREMSKA MITROVICA

DOBRODOŠLI

JKP "TOPLIFIKACIJA"

SREMSKA MITROVICA

JAVNE NABAVKE

Arhiva objavljenih i tekućih javnih nabavki

AKTUELNO

Sve vesti, saopštenja i ostale informacije o poslovanju

MOJ RAČUN

Stranica je u izradi

KONTAKT

Pitanja, prijave, žalbe…

31 godina postojanja
55 kilometara mreže
207 izgrađenih podstanica
3410 potrošača

VIRTUELNI ŠALTER

 • Trenutno važeći cenovnik
 • Preuzmite svu potrebnu dokumentaciju za priključenje na sistem daljinskog grejanja
 • Priključenje na sistem daljinskog grejanja za fizička i pravna lica
 • Način obračuna
 • Reprogram
 • Najčešća pitanja

DOKUMENTI

 • Zakon o energetici Republike Srbije
 • Akt o osnivanju preduzeća
 • Pravila o radu distributivnog sistema
 • Statut JKP "Toplifikacija"
 • Odluke i saopštenja JKP "Toplifikacija"
 • Godišnji plan i program poslovanja JKP "Toplifikacija"
 • Godišnji izveštaj o finansijskom poslovanju JKP "Toplifikacija"
 • Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja
 • Zakon o energetici Republike Srbije
 • Akt o osnivanju preduzeća
 • Pravila o radu distributivnog sistema
 • Statut JKP "Toplifikacija"
 • Odluke i saopštenja JKP "Toplifikacija"
 • Godišnji plan i program poslovanja JKP "Toplifikacija"
 • Godišnji izveštaj o finansijskom poslovanju JKP "Toplifikacija"
 • Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja

SPECIFIČNA POTROŠNJA
TOPLOTNE ENERGIJE
2019. GODINA

Izmenjivačka stanica - 148,5 KWh/m2
Stari most - 132,00 KWh/m2
KPD - 215,1 KWh/m2
Stevana Sremca - 145,1 KWh/m2
Vojvode stepe - 67,5 KWh/m2
Kompletan sistem - 150,4 KWh/m2

PRIKAZ PROIZVODNJE
TOPLOTNE ENERGIJE
2019. GODINA

Izmenjivačka - 28.793,1 MWh
Stari most - 3448,1 MWh
KPD - 3292,4 KWh
Stevan Sremac - 483,4 KWh
Vojvode Stepe - 90,8 KWh
Ukupno - 36.107,8

Popunite anketu kako biste nam pomogli
da unapredimo naše poslovanje
na obostranu korist i zadovoljstvo.

Scroll To Top