SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

JKP "TOPLIFIKACIJA"

PRIJAVA
NEOVLAŠĆENE POTROŠNJE

DEŽURNI TELEFON: 022.618.022

JKP "TOPLIFIKACIJA"

PRIJAVA
NEOVLAŠĆENE POTROŠNJE

DEŽURNI TELEFON: 022.618.022

PRIJAVA NEOVLAŠĆENE POTROŠNJE

  KAKO DA PREPOZNAM NEOVLAŠĆENU POTROŠNJU

  Pod neovlašćenim korišćenjem toplotne energije podrazumeva se korišćenje bez odobrenja za priključenje; pre ispunjavanja uslova za priključenje; Nakon izvršene obustave isporuke energije; Bez mernog uređaja; Mimo mernog uređaja ili preko mernog uređaja na kome je onemogućeno pravilno merenje; Preko mernog uređaja na kome su oštećene plombe operatora sistema, a utvrdi se nepravilnost merenja toplotne energije; Samovlasna zamena uređaja kojom se utiče na tačnost merenja preuzete toplotne energije.

  Neovlašćenim korišćenjem toplotne energije ugrožava se sistem gradskog grejanja i ukoliko imate saznanja da neko neovlašćeno koristi molimo Vas da nas o tome obavestite.

  KONTAKT

  Telefon: 022.610.584
  Telefon: 022.639.272
  Email: smtoplana@ptt.rs

  Fax:
  022.610.579

  Služba za odnose sa potrošačima:
  022.618.022

  Adresa: Zmaj Jovina 26
  22000 Sremska Mitrovica

  Ukoliko želite da reklamirate neku nepravilnost molimo Vas
  da koristite formu za reklamacije koja se nalazi na stranici Reklamacije

  Scroll To Top