SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

JKP "TOPLIFIKACIJA"

SAVETI ZA UŠTEDU ENERGIJE

DEŽURNI TELEFON: 022.618.022

JKP "TOPLIFIKACIJA"

SAVETI ZA UŠTEDU ENERGIJE

DEŽURNI TELEFON: 022.618.022

VEĆA
ENERGETSKA EFIKASNOST
ZNAČI UŠTEDU U
KUĆNOM BUDŽETU

Kako jednim potezom uštedeti na računima za energente, učiniti svoj dom udobnijim i doprineti smanjenju zagađenja životne sredine? Odgovor je – ulaganjem u energetski efikasna rešenja, kao što su nova vrata i prozori, adaptacija fasade, ali i oprema za grejanje, termoizolacioni ili fotonaponski paneli, toplotne pumpe.

Prema nedavnim procenama oko 300.000 kuća u Srbiji nema termoizolaciju i troši četiri-pet puta više energije nego kuće u EU. Stambene zgrade, koje u Srbiji obuhvataju oko 60 odsto stambenog fonda, takođe se ne mogu pohvaliti visokim stepenom energetske efikasnosti. Uzimajući u obzir ove brojke, velike su mogućnosti za uštedu energije na nacionalnom nivou, jer stambene zgrade učestvuju u ukupnoj potrošnji energije sa skoro 40 odsto na nivou zemlje.

Korišćenje energetski neefikasnih rešenja se na kraju odražava na račune koje plaćaju građani, pa i vlasnici treba da imaju interes za poboljšanje ovog segmenta svog života.

Treba dodati i da korišćenje energetski neefikasnih rešenja ima veliki ekološki otisak i negativno utiče na životnu sredinu, što posledično opet utiče na kvalitet života svih ljudi.

Banke nude kredite namenjene svima koji žele da ulože u energetski efikasna rešenja za svoje domove, uz bespovratni finansijski podsticaj u iznosu od 15 do 20 procenata od ukupnog iznosa investicije, koji isplaćuje Evropska banka za obnovu i razvoj.

Kredit se može iskoristiti za kupovinu tehnologije, pratećeg materijala, kao i troškove ugradnje. Maksimalni period otplate je 95 meseci, a najviši predviđeni iznos 3.000.000 RSD.

Mere uštede toplotne i električne energije

U mnogim slučajevima, samo zamenom zastarele tehnološke opreme može da se postigne značajna ušteda električne i toplotne energije, kao i da se smanje budući troškovi održavanja.

Pored zamene kotlova, hladnjaka i ostale opreme tehnologijom koja je energetski efikasnija, sledeća rešenja pomažu u dodatnom smanjenju troškova:

  • Poboljšani sistemi merenja i obračuna potrošnje
  • Uvođenje nadzora i automatske regulacije električne snage
  • Energetski efikasna rasveta
  • Termoizolacija zgrada ili kuća
  • Zamena prozora i vrata energetski efikasnijima
  • Automatska regulacija temperature u prostorijama, u skladu sa specifičnim potrebama

Ponekad su i mali koraci dovoljni da bismo sebi obezbedili bolju i sigurniju budućnost, ali i smanjili uticaj na životnu sredinu.

Scroll To Top