PRIJAVA KVAROVA: 062.670.415
SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Rezervni delovi za mašinsko održavanje

Rezervni delovi za mašinsko održavanje
Oglas o javnoj nabavci
Javni poziv - sektorski narucilac06.04.2024
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (sektorski naručilac)30.04.2024
Konkursna dokumentacija
Tehnička dokumentacija i planovi
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima
Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke
Obrazac troškova pripreme ponude
Opis i specifikacije predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja
Obrazac strukture ponuđene cene
Kriterijumi za dodelu ugovora
Model okvirnog sporazuma
Model ugovora
Scroll To Top