SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

JKP "TOPLIFIKACIJA"

ENERGETSKA EFIKASNOST

DEŽURNI TELEFON: 022.618.022

JKP "TOPLIFIKACIJA"

ENERGETSKA EFIKASNOST

DEŽURNI TELEFON: 022.618.022

ENERGETSKA
EFIKASNOST

Značaj i kako je postići

Energetska efikasnost znači smanjenje utroška energije za proizvodnju ili život ljudi. Često je pogrešno interpretirana kao štednja energije, što neizbežno dovodi do smanjenja kvaliteta života. Međutim, biti energetski efikasan znači da se energija upotrebljava na racionalan način, bez odricanja. Da bi se ostvarila, primenjuju se različite mere, koje mogu biti tehničke prirode ili promene u ponašanju. Prvi tip mera podrazumeva da uređaji koje koristimo imaju visok stepen korisnog dejstvaodnosno da imaju male gubitke prilikom pretvaranja jednog oblika energije u drugi.

Šta to znači u svakodnevnom životu?

Tako, „obična“ sijalica većinu električne energije pretvara u toplotnu, a samo mali deo u svetlosnu, i zato predstavlja energetski neefikasan uređaj. Potrošnja se određuje na osnovu njene jačine i dužine vremena koje svetli. Obične sijalice troše neuporedivo više od štedljivih, i zato ih treba instalirati u prostorijama koje se ne koriste stalno. Ono što može odvratiti od kupovine štedljive sijalice jeste što mogu koštati i do deset puta više od običnih.  Međutim, isplativo je na duže staze – štedljiva sijalica troši pet puta manje energije i samim tim je njen životni vek desetostruko duži. Investicija je tako vidljiva nakon godinu dana, a ono što treba imati na umu je,  što bi se tokom jednog životnog veka štedljive sijalice, moralo promeniti veći broj običnih, tako da pored uštede električne energije, štedi se i novac od zamene dotrajalih. Najrasprostranjenije jesu LED sijalice, koje koriste samo 1/10 potrošnje standardne sijalice. Još jedna prednost LED rasvete jeste što nisu osetljive na promenu napona; čak i ukoliko ih naizmenično palite i gasite, one neće pregoreti.

Scroll To Top