SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

JKP "TOPLIFIKACIJA"

PLAN JAVNIH NABAVKI

DEŽURNI TELEFON: 022.618.022

JKP "TOPLIFIKACIJA"

PLAN JAVNIH NABAVKI

DEŽURNI TELEFON: 022.618.022

PLAN
JAVNIH NABAVKI

Sa ove stranice možete pogledati i preuzeti Plan javnih nabavki za tekuću godinu. Sva dokumenta su u PDF formatu.

Plan Javnih nabavki za 2021. godinu (prve izmene)
Scroll To Top