SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

JKP "TOPLIFIKACIJA"

REKLAMACIJE

DEŽURNI TELEFON: 022.618.022

JKP "TOPLIFIKACIJA"

REKLAMACIJE

DEŽURNI TELEFON: 022.618.022

BRZI ODGOVORI

ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

Grejna sezona počinje 15.oktobra tekuće godine, a završava se 15.aprila naredne godine. Izuzetno, u periodu od 01. do 14.oktobra i od 16.aprila do 03.maja objekti će se grejati u dane za koje u zadnjoj prognozi tog dana Republički hidrometeorološki zamod

Proba funkcionisanja svih energetskih objekata i opreme sistema daljinskog grejanja naziva se topla proba i vrši se u periodu od 01.10. do 15.10.

Grejni dan traje od 6.00 do 21.00 čas ukoliko je spoljna temperatura iznad 0 stepeni, bez prekida ukoliko je spoljna temperatura ispod 0° i u tom periodu održavaju se propisane temperature po režimu rada koji propisuje Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom.U vremenu između 31.decembra i 01.januara isporuka toplotne energije se ne prekida bez obzira na spoljnu temperaturu.

JKP je dužno da u prostorijama korisnika pri spoljnoj temperaturi do -15 stepeni postiže i održava temperature od 20 stepeni sa dozvoljenim odstupanjem od +/- 2°C. Ovakvu temperaturu JKP je dužno da postiže i održava pod uslovom da su kućna toplotna postrojenja izvedena prema odobrenom projektu, da je izvršen kvalitativan tehnički prijem, da su ispravne i kvalitetno regulisane i da je toplotna zaštita objekta izvedena prema projektu.

Cenu toplotne energije određuje JKP uz saglasnost Skupštine grada ako zakonom nije drugačije određeno (Upravni odbor JKP, svom osnivaču Gradskoj skupštini , dostavlja detaljne analize poslovanja i predlog o eventualnoj korekciji cena na osnovu čega se nadležni u Skupštini grada odlučuju o neophodnosti korekcije cena),

Kućne instalacije održava vlasnik, odnosno korisnik to jest zakupac stana, sopstvenik zgrade ili stana kao posebnog dela zgrade koje sam koristi ili ih izdaje u zakup, kao i svi drugi korisnici stanova, garaža, ateljea i drugih prostorija koje se greju. Investitor neuseljenih stanova i prostora, nosilac prava korišćenja poslovne prostorije koji u toj prostoriji obavlja svoju poslovnu delatnost, sopstvenik poslovne prostorije koji tu prostoriju koristi sam ili je izdaje u zakup, lice koje poslovnu prostoriju u društvenoj svojini koristi u svojstvu zakupca ili investitor objekta u izgradnji takođe su nadležni za održavanje grejnih instalacija.

Korisnik može odjaviti korišćenje toplotne energije i tople vode ako za to postoje tehnički uslovi i ako isključenje ne utiče na kvalitet grejanja drugih korisnika. Otkazni rok iznosi najmanje 30 dana pre početka grejne sezone i podnosi se JKP na dobijanje saglasnosti i uslova. Korisnik može u celosti ili delimično privremeno prekinuti preuzimanje toplotne energije uz predhodno blagovremeno pismeno obaveštenje JKP u sledećim slučajevima:- zbog izmene kućne instalacije- zbog vanrednih događaja u grejnim objektima (viša sila)- zbog promene namene prostorija i slično. Period privremenog prekida preuzimanja toplotne energije mora biti vremenski ograničen u dogovoru između JKP i korisnika toplotne energije.

Topla voda mora na točećem mestu imati temperaturu od 50 stepeni sa dozvoljenim odstupanjem od +/-2 stepena.

Merilo količine toplotne energije za objekat i posebna merila količine toplotne energije za zagrevanje prostorija u stanu mogu ugraditi korisnici toplotne energije uz saglasnost JKP. Uslove za ugradnju ovakvih uređaja JKP izdaje u roku od 15 dana a saglasnost za ugradnju u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. JKP je dužna da da saglasnost za ugradnju odgovarajućeg uređaja ako je zahtev saglasan sa izdatim uslovima. JKP utvrđuje tehničke uslove za ugradnju merila količine toplotne energije za objekte, posebnih merila količine toplotne energije za stanove i druge tehničke uslove vezane za sistem grejanja. Merila količine toplotne energije za objekte, izuzev onih koja su ugrađena za potrebe poslovnog prostora a nisu preneta u osnovna sredstva JKP, održava i o njihovoj ispravnosti se stara JKP uz naknadu troškova održavanja.

PRIMEDBE, SUGESTIJE, REKLAMACIJE

POŠALJITE NAM PORUKU

    Scroll To Top