SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

JKP "TOPLIFIKACIJA"

ZAŠTITA POTROŠAČA

DEŽURNI TELEFON: 022.618.022

JKP "TOPLIFIKACIJA"

ZAŠTITA POTROŠAČA

DEŽURNI TELEFON: 022.618.022

JP Toplifikacija garantuje kupcima sva prava koja proističu iz Zakona o zaštiti potrošača.

Kupac može reklamirati i neodržavanje temperature u grejnom prostoru za vreme grejne sezone samo u vremenu trajanja primedbi. Ukoliko u toplotnoj podstanici postoje merni i regulacioni uređaji za urednu regulaciju i kontrolu kvaliteta snabdevanja kupca toplotnom energijom iz kojih se može pouzdano videti da li se kupcu isporučuje u reklamnom periodu propisana količina toplotne energije sa propisanim energetskim nivoom uvažiće se ili odbiti primedba kupca. Ako ne postoji kompletna navedena oprema opravdanost reklamacije se utvrđuje standardnim metodama i procedurama merenja.

Ovo se primenjuje pod uslovom da su kućne grejne instalacije tarifnog kupca ispravne, odnosno da uzrok nekvalitetnog grejanja nije nedostatak na kućnim grejnim instalacijama i ne važi za korisnike koji imaju instalisano sopstveno merilo toplotne energije na osnovu koga se vrši obračun.

Ne prihvataju se odbici na račun neisporučene toplotne energije za vreme koje je kraće od jednog dana.

Reklamacije se moraju prijaviti u toku njihovog nastanka ili trajanja, kasnije pozivanje na reklamacije za već proteklo vreme se ne uvažavaju.

Kupac ima pravo da zahteva u slučaju tehničkih ili drugih smetnji u isporuci toplotne energije, a za koje je odgovoran distributer, da se smetnje otklone u roku od 24 časa, a najduže dva dana od dana prijema obaveštenja o smetnji.
Troškove distributera proistekle iz intervencije po reklamacijama (izlazak na teren, merenja, ekspertize i sl.) snosi sam distributer u slučaju opravdane reklamacije (nedovoljno snabdevanje, smetnje na toplotnoj opremi energetskog subjekta), odnosno kupac u slučaju neopravdane reklamacije ili nemogućnosti preuzimanja potrebne količine toplotne energije zbog kvara, odnosno smetnji na kupčevoj toplotnoj opremi.

PRIJAVA POVREDE PRAVA POTROŠAČA

  KONTAKT

  Telefon: 022.610.584
  Telefon: 022.639.272
  Email: smtoplana@ptt.rs

  Fax:
  022.610.579

  Služba za odnose sa potrošačima:
  022.618.022

  Adresa: Zmaj Jovina 26
  22000 Sremska Mitrovica

  Ukoliko želite da reklamirate neku nepravilnost molimo Vas
  da koristite formu za reklamacije koja se nalazi na stranici Reklamacije

  Scroll To Top