PRIJAVA KVAROVA: 062.670.415
SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

JKP "TOPLIFIKACIJA"

KALORIMETRI

DEŽURNI TELEFON: 022.618.022

JKP "TOPLIFIKACIJA"

KALORIMETRI

DEŽURNI TELEFON: 022.618.022

KALORIMETRI

Kalorimetar je elektronski uređaj namenjen obračunavanju potrošnje toplotne energije u zagrevanim objektima priključenim na sistem daljinskog grejanja.

Procedura ugradnje internih mernih uređaja

 • Interna merila toplote se ugrađuju isključivo na zahtev korisnika.
 • Merila toplote za pojedinačni stan / lokal se mogu ugraditi u onim objektima u kojima su se prethodno obezbedili tehnički uslovi za ugradnju istih (zajednički razvod kroz hodnik i ormarići za ugradnju merila toplote).
 • Troškove ugradnje merila toplote snosi korisnik.
 • Postupak ugradnje merila toplote može se vršiti u periodu van grejne sezone. Tehnički prijem merila i sklapanje ugovora o snabdevanju toplotnom energijom mora se zavrišti do početka naredne grejne sezone, kada i započinje novi obračunski period.
 • Obračun za prethodnu grejnu sezonu traje sve do početka nove grejne sezone (mesec oktobar).
 • Nakon sklapanja ugovora o obračunu toplotne energije po MWh nije moguć povratak na obračun po m2.
 • Obračun toplotne energije po MWh sastoji se od:
  Fiksnog dela koji se obračunava tokom cele godine po ceni od 29,50 din/kW instalisane snage (32,45 din/kW sa PDV) po važećem cenovniku.
  Varijabilnog dela koji se obračunava po ceni od 7,26 din/kW/mesečno (7,98 din/kW/mesečno sa PDV) po važećem cenovniku.
 • Na potrošnju očitanu na mernom uređaju dodaje se na ime pokrivanja toplotnih gubitaka u toplotnoj podstanici i unutrašnjim vodovima do internih mernih uređaja:
  2% za kupca koji ima ugrađen interni merni uređaj u istom objektu gde se vrši ukupan obračun potrošnje toplotne energije.
  5% za kupca koji ima ugrađen interni merni uređaj u izdvojenom objektu u odnosu na objekat gde se vrši obračun potrošnje toplotne energije.
 • NAPOMENA Kod jednocevnih sistema grejanja i pored zavrtanja ventila na svim grejnim telima u stanu, ostvarena potrošnja toplotne energije neće biti 0 MWh.

Koraci koji se sprovode u proceduri ugradnje internih mernih uređaja

 • Podnošenje zahteva za izdavanje tehničkih uslova za ugradnju merila toplote - Obrazac MT.01
 • Trošak izdavanja tehničkih uslova za ugradnju internog mernog uređaja koji iznosi 600,00 RSD (720,00 RSD sa PDV)
 • Nakon dobijanja tehničkih uslova za ugradnju merila toplote korisnik se za nabavku i ugradnju merila toplote obraća firmama koje su registrovane za izvođenje termotehničkih instalacija (adrese i kontakt telefoni nekoliko takvih firmi možete dobiti i u JKP "Toplifikacija")
 • Po izvršenoj ugradnji merila toplote podnosi se Zahtev za prijem merila toplote - Obrazac MT.03
 • Komisija koju formira JKP "Toplifikacija" pregleda ugrađeno merilo toplote i izdaje Zapisnik o istom. Trošak Komisije za prijem merila toplote je 800,00 RSD (960,00 RSD sa PDV).
 • Nakon prijema merila toplote zaključuje se novi ugovor sa korisnikom kojim se definiše obračun po MWh.

ŠTA JE TO KALORIMETAR?

Kalorimetar je elektronski uređaj namenjen obračunavanju potrošnje toplotne energije u zagrevanim objektima priključenim na sistem daljinskog grejanja.

Može se koristiti u kombinaciji sa: mehaničkim vodomerom (bilo da je u pitanju reed rele, blizinski prekidač ili foto ćelija), sa ultrazvučnim ili sa elektromagnetnim vodomerom. Za merenje dolazne i odlazne temperature, koriste se temperaturne sonde sa temperaturnim senzorom.

U zavisnosti od broja ulaznih veličina, kalorimetar omogućava očitavanje: dolazne i odlazne temperature na toplovodu, trenutni i ukupni protok tople vode, kao i trenutne snage i utrošene toplotne energije.

Uređaj se zasniva na modernim mikrokontrolerima, što mu daje brzinu rada neophodnu za postizanje visoke tačnosti merenja, jednostavnost u dizajnu i proizvodnji.

Funkcija uređaja je da broji impulse dobijene od vodomera i da meri temperature u dolaznoj i odlaznoj grani toplovoda. Na osnovu dobijenih rezultata, izračunavaju se svi parametri neophodni za praćenje utroška toplotne energije.

Po pravilu poseduje komunikacijski port (RS232, USB ili dr.) koji omogućava povezivanje lokalnih uređaja u jedinstvenu mrežu, čime se omogućava daljinska kontrola i nadzor, kao i daljinsko očitavanje potrošnje. U zavisnosti od potreba mogu se povezati i drugi komunikacioni uređaji (GSM terminal, radio modem, optički interfejs,…)

Scroll To Top