SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Slavko Sladojević

v.d. direktor

Slavko Sladojević rođen u Sremskoj Mitrovici 1962. godine, osnovnu i srednju školu završio u Sremskoj Mitrovici.
U Novom Sadu diplomirao na Pravnom fakultetu.
U radnom odnosu od 1988. godine, a na mestu direktora JKP “Toplifikacija“ Sremska Mitrovica od 2008. godine.

Nadležnosti direktora

  • predstavlja i zastupa preduzeće
  • organizuje i rukovodi procesom rada
  • vodi poslovanje preduzeća
  • odgovara za zakonitost rada preduzeć
  • predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje
  • predlaže finansijske izveštaje
  • izvršava odluke nadzornog odbora
  • vrši druge poslove utvrđene zakonom i statutom preduzeća
Scroll To Top