SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

JKP "TOPLIFIKACIJA"

IZVEŠTAJI O RADU

DEŽURNI TELEFON: 022.618.022

JKP "TOPLIFIKACIJA"

IZVEŠTAJI O RADU

DEŽURNI TELEFON: 022.618.022

IZVEŠTAJI
O RADU

Sa ove stranice možete pogledati i preuzeti izveštaj o radu za željenu godinu. Sva dokumenta su u PDF formatu.

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja
Izveštaj o radu za 2019. godinu
Izveštaj o radu za 2018. godinu
Izveštaj o radu za 2017. godinu
Izveštaj o radu za 2016. godinu
Izveštaj o radu za 2015. godinu
Zaključak o prihvatanju Izveštaja o izvršenju programa poslovanja i finansijskog plana za 2015. godinu
Izveštaj o radu za 2014. godinu
Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju za 2014. godinu
Izveštaj o radu za 2013. godinu
Scroll To Top