SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

JKP "TOPLIFIKACIJA"

PROGRAM POSLOVANJA

DEŽURNI TELEFON: 022.618.022

JKP "TOPLIFIKACIJA"

PROGRAM POSLOVANJA

DEŽURNI TELEFON: 022.618.022

PROGRAMI
POSLOVANJA

Sa ove stranice možete pogledati i preuzeti program poslovanja za željenu godinu. Sva dokumenta su u PDF formatu.

Odluka o usvajanju programa poslovanja preduzeća za 2021. godinu
Program poslovanja preduzeća za 2021. godinu
Program poslovanja preduzeća za 2020. godinu
Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP "Toplifikacija"
Program poslovanja preduzeća za 2019. godinu (II deo)
Program poslovanja preduzeća za 2019. godinu (I deo)
Program poslovanja preduzeća za 2018. godinu
Program poslovanja preduzeća za 2017. godinu
Program poslovanja preduzeća za 2016. godinu
Program poslovanja preduzeća za 2015. godinu
Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu
Scroll To Top