SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

JKP "TOPLIFIKACIJA"

IZMENJIVAČKA STANICA

DEŽURNI TELEFON: 022.618.022

JKP "TOPLIFIKACIJA"

IZMENJIVAČKA STANICA

DEŽURNI TELEFON: 022.618.022

IZMENJIVAČKA
STANICA

Izmenjivačka stanica nalazi se u krugu bivše fabrike papira “Matroz”.Kompletnu toplotnu energiju preuzima sa kotlova Energane.Instalisana snaga izmenjivačke stanice iznosi 33,30 MW. Izmenjivačka stanica snadbeva toplotnom energijom veci deo grada.

Scroll To Top