SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Izveštaj “Toplifikacija” za 2019. godinu

JKP „Toplifikacije“ u Sremskoj Mitrovici greju ukupnu površinu 245 hiljada kvadrata poslovnog prostora, privatnih kuća i stanova. Naselje Stari most je jedno od većih naselja u gradu pa tako veliki broj građana iz ovog dela grada koristi daljinski sistem grejanja i korisnici su usluga ovog preduzeća. Pitali smo ih kako komentarišu dosadašnji tok grejanja.

Scroll To Top