PRIJAVA KVAROVA: 062.670.415
SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Kvartalni izveštaj za period od 01. 01. 2023. do 30. 06. 2023. godine

Kvartalni izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanihaktivnosti iz programa poslovanja za period od 01. 01. 2023. do 30. 06. 2023. godine možete preuzeti sa sledećeg linka >>>

Scroll To Top