SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Najveća investicija JKP "Toplifikacija"

Javno-komunalno preduzeće “Toplifikacije” iz Sremske Mitrovice u toku leta obavljalo je radove na sanaciji toplovodne mreže na više lokacija u Gradu kako bi se sprečili gubici energije koji su se na tim mestima pojavljivali a najveća investicija po rečima nadležnih bila je ona u Jupiterovoj ulici. U narednom period ovo preduzeće očekuju I radovi na gradskoj deponiji.

Scroll To Top