SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Izgradanja gasne kotlarnice u naselju „Stari most“

Izgradanja gasne kotlarnice u naselju „Stari most“OTVORENI
POSTUPAK
Javna nabavka broj 14/2013
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
VAŽNO: IZMENE u konkursnoj dokumentaciji za JN br. 14/2013
VAŽNO: IZMENE u tenderskoj dokumentaciji za JN br. 14/2013
VAŽNO: IZMENE u tenderskoj dokumentaciji za JN br. 14/2013
VAŽNO: IZMENE u tenderskoj dokumentaciji za JN br. 14/2013
Poziv za podnošenje ponuda za JN br 14/2013
Tenderska dokumentacija za JN br. 14/2013
Scroll To Top