SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Usluge projektovanja: Izrada idejnog projekta i projekta za izvođenje - Rekonstrukcija dela postojećeg toplovoda do objekata i izgradnja toplotnih podstanica u objektima J. Vidić 6 i J. Vidić 10

Naziv oglasaOglasPrečišćeni tekstOpis ispravkeDatum objave
Javni poziv - sektorski narucilac06.05.2021.
Ispravka - obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama13.05.2021
Konkursna dokumentacija za ponuđača
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke
Obrazac troškova pripreme ponude
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Opis i specifikacije predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja
Tehnička dokumentacija i planovi
Kriterijumi za dodelu ugovora
Obrazac strukture ponuđene cene
Model ugovora
Scroll To Top