PRIJAVA KVAROVA: 062.670.415
SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Gorivo

GorivoOkvirni sporazum sa jednim privrednim subjektom
Odluke o dodeli okvirnog sporazumaObjavljeno
EKO-PETROL DOO SREMSKA MITROVICA26.12.2022 10:46:59
Oglas o javnoj nabavci
Javni poziv - sektorski narucilac06.12.2022
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (sektorski09.01.2023
Konkursna dokumentacija
Tehnička dokumentacija i planovi
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima
Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke
Obrazac troškova pripreme ponude
Opis i specifikacije predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja
Obrazac strukture ponuđene cene
Kriterijumi za dodelu ugovora
Model ugovora
Scroll To Top