SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

NABAVKA VOZILA

Nabavka vozilaJAVNA NABAVKA
DOBRA
Javni poziv - sektorski narucilac
Ispravka - obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (sektorski naručilac)
Prečišćeni tekst
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA PONUĐAČA
Scroll To Top