SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Nabavka, isporuka i ugradnja sistema za zaštitu šahtnih poklopaca od krađe

Nabavka, isporuka i ugradnja sistema za zaštitu šahtnih poklopaca od krađePOSTUPAK JAVNE NABAVKE
MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 02/2014
Konkursna dokumentacija za JN br. 02/2014
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 02/2014
Scroll To Top