SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Rekonstrukcija dela magistralnog toplovoda u zoni stare gradske deponije - nastavak

Naziv oglasaOglasPrečišćeni tekstOpis ispravkeDatum objave
Javni poziv - sektorski narucilac26.05.2021
Konkursna dokumentacija za ponuđača
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima
Obrazac troškova pripreme ponude
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama
Opis i specifikacije predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja
Obrazac strukture ponuđene cene
Model ugovora
Opis i specifikacije predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja
Tehnička dokumentacija i planovi
Kriterijumi za dodelu ugovora
Scroll To Top