SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Rezervni delovi za mašinsko održavanje

Rezervni delovi za mašinsko održavanjeOkvirni sporazum sa jednim privrednim subjektom
Javni poziv - sektorski narucilac
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (sektorski naručilac)
Tehnička dokumentacija i planovi
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke
Obrazac troškova pripreme ponude
Opis i specifikacije predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja
Obrazac strukture ponuđene cene
Kriterijumi za dodelu ugovora
Model ugovora ili okvirnog sporazuma
Scroll To Top