PRIJAVA KVAROVA: 062.670.415
SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Usluga izrade projektne dokumentacije rekonstrukcija toplotne podstanice u zgradi stare opštine- Svetog Dimitrija 13

Usluga izrade projektne dokumentacije rekonstrukcija toplotne podstanice u zgradi stare opštine- Svetog Dimitrija 13
Oglas o javnoj nabavci
Javni poziv - sektorski narucilac13.03.2024
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (sektorski naručilac)27.03.2024
Konkursna dokumentacija
Tehnička dokumentacija i planovi
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke
Obrazac troškova pripreme ponude
Opis i specifikacije predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja
Obrazac strukture ponuđene cene
Kriterijumi za dodelu ugovora
Model ugovora
Scroll To Top