SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Usluge projektovanja:Izrada idejnog projekta po čl.145.i projekta za izvođenje -rekonstrukcija toplovodne mreže u naselju Stari most

Usluge projektovanja: Izrada idejnog projekta po čl.145.i projekta za izvođenje -rekonstrukcija toplovodne mreže u naselju Stari mostOtvoreni postupak
Odluke o dodeli okvirnog sporazuma
Izabrani: LINS projekt doo Novi Sad
Objavljeno: 13.10.2021 13:45:14
Oglasi o javnoj nabavci
Javni poziv - sektorski narucilac
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (sektorski naručilac)
Konkursna dokumentacija za ponuđača
Opis i specifikacije predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja
Tehnička dokumentacija i planovi
Tehnička dokumentacija i planovi
Tehnička dokumentacija i planovi
Obrazac strukture ponuđene cene
Kriterijumi za dodelu ugovora
Model ugovora
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke
Obrazac troškova pripreme ponude
Scroll To Top