SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Program poslovanja za 2020. godinu

Program poslovanja za 2020. godinu možete preuzeti sa sledećeg linka:

Program poslovanja preduzeća za 2020. godinu
Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP "Toplifikacija"
Scroll To Top