SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Saradnja sa korisnicima

Javno komunalno preduzeće “Toplifikacija” Sremska Mitrovica stoji na raspolaganju svojim korisnicima u slučaju potrebnih intervencija na sistemu daljinskog grejanja istakao je direktor preduzeća Slavko Sladojević. Sve reklamacije biće rešene u što hitnijem roku, izlaskom dežurne tehničke službe na teren.

Scroll To Top