PRIJAVA KVAROVA: 062.670.415
SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

SMportal: „Sa nama nema zime“ - tvrde u Tehničkoj službi mitrovačkog JKP ”Toplifikacija”

“Sa nama nema zime“ – deviza je radnika JKP „Toplifikacija“ koji rade u proizvodnji toplotne energije i održavanju celokupnog sistema preko kojeg se greju Mitrovčani.

Kako prenosi Sremskomitrovački portal, izvršni direktor za tehničke poslove ovog preduzeća Milan Živanić kaže da trenutno „Toplifikacija“ greje ukupno 3.340 stanova i 142 objekta u poslovno-javnom statusu.

U njihovoj odgovornosti je grejanje 250.000 kvadratnih metara, od čega stambeni deo čini 70 odsto, dok je ostatak poslovni prostor.

Iako posao u nadležnosti radnika tehničke službe ovog preduzeća, po pravilu, biva neprimetan za većinu građana, radi se non-stop, naročito tokom grejne sezone, ali se ne miruje ni preko leta kada se sistemi i mreža moraju remontovati i pripremati za narednu zimu.

„Mi ne odlažemo ništa za sutra, eventualne kvarove rešavamo odmah čim primetimo u našem monitoringu koji je najsavremeniji. Celokupan sistem je kompjuterizovan, a rad sistema pratimo i preko mobilnih telefona“, kaže Milan Laketić, rukovodilac ovog tima kojeg u šali naziva interventnim vodom.

„Najteži poslovi su upravo oni koji se ne vide jer se periodično javlja curenje koje se mora odmah regulisati čim se primeti, bez obzira na doba dana ili noći. Napominjem da je toplovod star 30 godina, a kotlarnice i do 45 godina. Na toplovodu ima oko 200 podstanica i oko 400 pumpi“, navodi Laketić.

Jedan od inženjera u službi održavanja Saša Lukić dodaje: “Građani ne vide naš rad u toku noći da bi oni do jutra imali grejanje, ukoliko dođe do nekog problema na mreži. Tada radimo u nehumanim uslovima rada, po velikim spoljnih hladnoćama i u dodiru sa ogromnom temperaturom vode“.

Treba napomenuti da ukupna mreža koju održavaju radnici „Toplifikacija“ ima oko 40 kilometara, kao i da se pored potencijalnih problema u prenosu toplote, stalno susreću sa krađama limova i poklopaca iz šahtova.

„Zahvaljujući dobro urađenom remontu, ove sezone još nismo imali potrebu za bilo kakvom intervencijom na toplovodu. S druge strane, šahtove smo osigurali, pa nam ih više ne kradu, tako da i na taj način stvaramo uštedu preduzeću“, napominje Laketić.

Inače, od 34 ukupno zaposlenih u JKP „Toplifikacije“, službi održavanja pripada čak 23 radnika, od toga su trojica mašinski inženjeri, a ostalo su tehničari mašinske i elektro struke, kao i pomoćni radnici sa velikim iskustvom u radu.

Na primedbu novinara da se korisnici najviše žale na cenu i kvalitet grejanja, tehnički direktor Milan Živanić kaže da se temperatura u stanovima i poslovnom prostoru kontroliše svakog trenutka, te da je ona u opsegu propisanog parametra grejanja od 20 stepeni sa tolerancijom od najviše dva stepena.

Isto tako, i metodologija obračuna cene je u okvirima onoga što je propisalo Ministarstvo energetike.

Pored toga, rukovodilac „interventnog voda“ Milan Laketić napominje da su i, pored svih drugih obaveza, spremni da svakom potrošaču koji podnese zahtev za intervencijom u njegovom stanu, po redovnom cenovniku, postavljeni zadatak izvrše po najvišim standardima.

S druge strane, direktor Živanić priznaje da im je stalo do mišljenja njihovih korisnika, te su među potrošačima sproveli i anketu sa pitanjem: „Kako korisnici ocenjuju kvalitet grejanja?“

U rasponu od 1 do 5, prosečna ocena oko 500 anketiranih bila je 4,21 i ona dovoljno govori u prilog radu i požrtvovanju zaposlenih u ovom preduzeću da obezbede grejanje tokom cele grejne sezone.

Scroll To Top