SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Stabilna grejna sezona u Sremskoj Mitrovici

Grejna sezona u Sremskoj Mitrovici teče bez problema. Radijatori su topli, energenata ima dovoljno, a ne bi trebalo da dođe ni do poskupljenja daljinskog grejanja, kako navode iz JKP “Toplifikacija” iz Sremske Mitrovice. Takođe, ovo opreduzeće ističe da je sa grejnom sezonom krenulo desetak dana pre većine i da problema u grejanju nema.

Direktor JKP “Toplifikacija”, Slavko Sladojević ističe kako je ova godina bila uspešna i što se tiče planiranih investicija. “Ono što je planirano za ovu godinu, uglavnom je već završeno. Izuzetak je jedino deo na građevinskoj deponiji i to zbog usklađivanja sa pripremnim radovima za stanove snaga bezbednosti. Najvećom investicijom otklonjena je i najveća boljka na toplovodu u “Jupiterovoj” ulici. Danas uspešno grejemo oko 3400 domaćinstava”, izjavio je Sladojević.

Scroll To Top