PRIJAVA KVAROVA: 062.670.415
SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

STV: Temperatura u stanovima 20 stepeni

Da li je u mitrovčkim stanovima koji su priključeni na daljinski sistem grejanja temperatura u granicama propisane? Da li je bilo pritužbi građana I šta su nadležni tim povodom preduzeli?”.

Scroll To Top