PRIJAVA KVAROVA: 062.670.415
SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Uspešna godina za JKP “Toplifikacija”

Grejna sezona protiče uredno. Nije bilo problema u prozvodnji, ni u distribuciji toplotne energije, niti je bilo potrebe za većim intervencijama. Sve ovo su, pored upešne realizacije važnih projekata, pokazatelji da je uspešna poslovna sezona iza JKP “Toplifikacija” Sremska Mitrovica. O poslovanju u ovoj i o planovima u narednoj 2023. godini, razgovarali smo sa direktorom preduzeća Slavkom Sladojevićem.

Scroll To Top