SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

"Toplifikacija" širi distributivnu mrežu

Javno komunalno preduzeće “Toplifikacija” iz Sremske Mitrovice za 2021. godinu planira proširenje svoje distributivne mreže. Na daljinski sistem grejanja, prema rečima direktora ovog komunalnog preduzeća Slavka Sladojevića, biće priključen jedan objekat kolektivnog stanovanja u sremskomitrovačkom naselju “Marko Peričin Kamenjar”.

Scroll To Top