PRIJAVA KVAROVA: 062.670.415
SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Veliki planovi JKP Toplifikacija Sremska Mitrovica za 2021.godinu

Na poslednjoj sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica u 2020. godini usvojen je program poslovanja JKP Toplifikacija za narednu godinu. Dobra vest je da se ne planira povećanje cene grejanja, osim ako ne dođe do poskupljenja gasa koji se koristi za grejanje.

Od planiranih investicija, iz mitrovačke Toplifikacije izdvajaju se nastavak radova na modernizaciji toplotnih podstanica i pumpanih stanica što podrazumeva ugradnju opreme za automatsku regulaciju rada i opreme za daljinski nadzor i upravljanje.

Takođe se planira nastavak radova na rekonstrukciji magistralnog toplovoda u dužini od 75 metara trase, odnosno zamena 150 metara toplotnih cevi, u zoni saobraćajnice, koja se gradi u sklopu izgradnje višestambenih objekata za pripadnike snaga bezbednosti. U 2021.godini trebala bi da se radi i rekonstrukcija dela magistralnog toplovoda od kanala Čikas do Kuzminske ulice dužine oko 110 metara trase iliti 220 metara cevi.

Scroll To Top